Ez az internetes üzlet a szolgáltatások nyújtására, a reklámok személyre szabására, a látogatók analízálására a cooki fájlt használja. Az üzlet használatával ezzel egyetértenek.      

Információ a személyes adatok védelméről és a személyes adatok hozzájárulásának feldolgozásához a KAUFMANN s.r.o. cég marketing céljaira

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelek,

ebben a memorandumban szeretnénk részletes tájékoztatást adni a személyes adatok marketinges célból történő feldolgozásáról. Kezdetben szeretnénk megmagyarázni, miért kérjük Önt, hogy engedje meg a személyes adatok feldolgozását célzó adatfeldolgozást.

Az EU általános adatvédelmi szabályzata (GDPR) 2018. május 25-től alkalmazandó. Jelentős és széles körű hatályban lévő új törvény az adatvédelem 21. századi megközelítését hozza. Ez kiterjeszti az egyének azon jogát, hogy ellenőrizze személyes adataik gyűjtésének és feldolgozásának módját, és új kötelezettségeket ró a szervezetekre, hogy nagyobb felelőséggel kezeljék az adatvédelmet. A megfelelés határideje: 2018. május 25

A GDPR-nek való megfelelés nem csupán pár megfelelőségi dokumentum elkészítését jelenti; a rendelet előírja, hogy a szervezetnek be kell tudnia mutatni az adatvédelmi elveknek való megfelelést. Ez magában foglalja az adatvédelemmel kapcsolatos kockázat alapú megközelítést, biztosítva a megfelelő politikákat és eljárásokat az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az egyének jogainak védelmére, valamint az adatbiztonság és a szervezet kultúrájának megteremtésére.

A feldolgozás fő célja, hogy az aktuális és legfrissebb információkat nyújtsuk az új termékekkel, szolgáltatásokkal és üzleti partnereinkkel kapcsolatosan.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami  poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 

Kérjük, olvassa el az alábbi, személyes kérdéseket, melyekben feldolgoztuk a személyes adatfeldolgozási információk memorandumát. Összegyűjtöttünk az alábbiakban néhány érdekes témát, kérdés a GDPR kapcsán, amivel jó tisztában lenni. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az Ön beleegyezésével kapcsolatban, hívja a mi vonalunkat:

+36 70 538 6721  vagy írjon nekünk: info@amando.hu 

 

TARTALOM

1.     Ki az Ön személyes adatainak rendszergazdája? 

2.     Melyek személyes adatokat dolgozzuk fel?

3.     Mely forrásokból származnak a személyes adatok?

4.     Milyen célból adta meg a beleegyezését?

5.     Miért fordul elő a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal? 

6.     Mennyi ideig fogjuk feldolgozni személyes adatait?

7.     Kik a mi üzleti partnereink?

8.     Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

9.     Mik a jogai a személyes adatok feldolgozásánál? 

10.  Hogyan utasíthatja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához?

 

1.         Ki az Ön személyes adatainak rendszergazdája? 

A rendszergazda az a cég, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját. Marketing célokra az Ön személyes adatainak adminisztrátora:

KAUFMANN s.r.o.

Kurimka 12

09016 Cernina (Szlovákia)

ičo: 50781090

ičDPH : 2120480450

 

2.         Melyek személyes adatokat dolgozzuk fel?

 

Marketing célokra az alábbi személyes adatok feldolgozását végezzük el, amelyek segítenek meghatározni az Ön által igényelt termékek és szolgáltatások körét és az Ön igényeinek kielégítését.

·         Az alapvető azonosítási adatok - név, székhely, születési idő, lakcím.

·         Kapcsolattartási adatok - telefonszám, e-mail cím.

·         Szociodemográfiai adatok - statisztikák az életkorról, a nemről, az oktatásról, a foglalkoztatásról, a gyermekek számáról.

·         Termék- és szolgáltatáshasználati információk - milyen szolgáltatásokkal rendelkezett a múltban, az internetes ügyfélkör használatával kapcsolatos információk. Ezen adatok alapján segítünk megtalálni a megfelelő termékeket és szolgáltatásokat.

·         Tájékoztatás telefonhívás-nyilvántartásból vagy egyéb kapcsolattartásból, például e-mail, csevegés, SMS.

·         Helymeghatározási adatok - geolokációs adatok egy webböngészőből. Ezeket az adatokat általában fel lehet használni a legközelebbi brókernek vagy fióktelepeknek való kapcsolatfelvételre.

 

3.         Mely forrásokból származnak a személyes adatok?

 

Az előző bekezdésben felsorolt személyes adatokat közvetlenül Öntől szerezzük be. Ezek a személyes adatok szerepelnek az ügyfél szerződésében, vagy más dokumentumokban amelyeket már maga kitöltöt.

A személyes adatok nyilvánosan elérhető forrásból, nyilvántartásból és evidencióbol is származhat, például egy cégnyilvántartásból. Az Ön személyes adatai olyan harmadik felektől is származhatnak, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy foglalkozzanak velük.

 

4.         Milyen célból adta meg a beleegyezését?

Engedélyt adott a marketing célokra, amely a következő tevékenységeket tartalmazza:

·         A termékek és szolgáltatások kínálata. Engedélyt adhatunk Önnek elektronikus formában, különösen e-mailben vagy üzenetekben a mobileszközökön keresztül, az internetes ügyfél zónán keresztül, írásban vagy hívásban telefonon,

·         a személyes adatok automatizált feldolgozása, hogy az üzleti ajánlatot személyre legyen szabva,

·         használt termékek és szolgáltatások piackutatási és vevői elégedettségi felmérésre.

A marketing célú jóváhagyás önkéntes. Mindazonáltal alapvető fontosságú számunkra, hogy képesek legyunk Önnek elküldeni egyedi termékajánlatainkat és szolgáltatásainkat, valamint üzleti partnereinket. Az ilyen hozzájárulás nélkül nem tudunk egyedi termékajánlatokat és szolgáltatásokat kínálni.

 

5.         Miért fordul elő a profilalkotás és az automatizált döntéshozatal? 

Cégünk próbál személyre szabott termék- és szolgáltatás-kínálatokat nyújtani. Emiatt a személyes adatait a beleegyezésével profilozzuk. Ehhez automatizált információs rendszereket, webes alkalmazásokat vagy számológépeket használunk. Ezeknek köszönhetően személyre szabott híreket és termék- és szolgáltatásajánlatokat küld a cégünk.

A személyi adatok automatikus személyre szabása (profilkészítése) segít nekünk jobban megérteni az Ön igényeit, felbecsülni a jövőbeli tevékenységeket, és ennek megfelelően kiigazítani termékeinket és szolgáltatásainkat.

 

6.         Mennyi ideig fogjuk feldolgozni személyes adatait?

Ön beleegyezését adta a társaságnak a szerződéses kapcsolat időtartama és az azt követő 10 évre ameddig az ilyen szerződéses kapcsolat megszűnik, vagy attól az időpontig, amikor visszavonja a beleegyezését.

Ha nem az ügyfelünk, akkor nem is válik cégünk ügyfélévé, akkor a beleegyezése a érvényes lesz a következő 10 évig, az engedély érvénybelépése ill. Visszavonása pillanatában.

A vonatkozó idő leteltével az Ön személyes adatai törlödnek, de csak olyan mértékben és célokra használhatóak fel, amelyekhez a törvény nem írja elő a beleegyezést.

 

7.         Kik a mi üzleti partnereink?

 

Az egyetértésben Ön is egyetértett a termékajánlatokkal és a személyes adatok benyújtásával a kiválasztott üzleti partnerekkel. Üzleti partnereink megfelelnek az adatvédelmi irányelveknek, és velük egy személyes adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk.

Üzleti partnereink:

A személyes adatok kezelője KAUFMANN s.r.o. jogosult személyes adatokat közvetítőkön keresztül működtetni: Openservis.cz – Dominik Ulrich K Blahobytu 1699, 530 02, Pardubice; web hosting tevékenység: ACTIVE 24,  s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika;  futárszolgálat: Szlovákia -  DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Csehország – PPL CZ s.r.o., Magyarország – GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; online fizetés Szlovákiában, Csehországban, Magyarországon: GOPAY s.r.o.

 

8.         Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

A marketing célú adatokhoz hozzáférhet más személyek is, amelyek feldolgozzák a személyes adatokat, közvetítők, akiknek szerepe van a szolgáltatás nyújtásban a vállalat számára. Ez lehet külső vállalat, amely rendszereket vagy más szolgáltatásokat kezel, hogy biztosítsa a vállalat megfelelő működését és a személyes adatok feldolgozását marketing célokra. Ezekkel a közvetítőkkel személyes adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk, amely előírja továbbá, hogy tartsák be a szigorú adatvédelmi irányelveket.

 

9.         Mik a jogai a személyes adatok feldolgozásánál? 

 

Az adatkezelők tevékenységének transzparensnek kell lennie az érintettek számára, akik az adataik felett közvetlenebb módon rendelkezhetnek, így hozzáférhetnek, korrigáltathatnak vagy törölhetnek.

Átlátható, egyértelmű tájékoztatás

A természetes személy jogosult személyes adatáról átlátható, tömör, könnyen hozzáférhető és közérthető tájékoztatást kapni, különösen az alábbiakról.

·         az adatkezelő elérhetősége és kiléte

·         az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

·         az adatkezelés jogalapja, illetve a személyes adatok tervezett kezelésének célja

·         az adatkezelés okai

·         a személyes adatok címzettjei

·         az EU-n kívülre történő adattovábbítás esetén a biztosított garanciák

·         az adatkezelés tervezett időtartama

·         az érintett azon jogairól szóló dokumentum, amely részletezi, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését

·         tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

·         tájékozódhat az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,

·         rendelkezik a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával,

·         arról, hogy a szerződés megkötésének előfeltétele-e az adatainak megadása, illetve arról, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás megtagadása vagy elmaradása,

·         legvégül az automatizált döntésekről, beleértve a profilalkotást is.

Amennyiben az adatkezelő az eredeti céltól eltérő vagy további célt fogalmaz meg, a tevékenységek megkezdése előtt tájékoztatni kell erről az érintettet. Abban az esetben, ha a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől szerezték meg, erről tájékoztatni kell az érintettet, meg kell adni az adatok forrását, akkor is, ha az adatok nyilvánosan hozzáférhetőek.

Hozzáférési jog

Az adatkezelő köteles másolatot készíteni a személyes adatokról az érintett számára, mely történhet videofelvétel, feljegyzés stb. formájában. Ezt köteles ingyenesen rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az érintett további másolatokat kíván igénybe venni, az adatkezelő az adminisztratív költségekért ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha elektronikusan történik az adatigénylés, úgy az adatkezelő széles körben használt formátumban bocsáthatja rendelkezésre az információkat. Ügyelni kell mindeközben arra, hogy a másokra vonatkozó információkat hozzáférhetetlenné kell tenni.

Ennek a jognak az újdonsága abból áll, hogy az érintettnek nem csak arra van joga, hogy tájékozódjon arról, hogy milyen adatokat kezelnek róla, hanem arra is, hogy elkérje a személyes adatot tartalmazó adathordozót és annak másolatát.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére korrigálni kell indokolatlan késedelem nélkül az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett akkor jogosult arra, hogy töröltesse az adatokat indokolatlan késedelem nélkül, ha

·         már a személyes adatokra nincs szükség abból a célból, amelyre eredetileg azokat gyűjtötték

·         az érintett visszavonja adatkezelési hozzájárulását, így az adatkezelésnek nincs jogalapja

·         az érintett adatkezelése ellen tiltakozik, és nincs más jogszerű ok az adatkezelés elvégzésére

·         a személyes adatok jogellenesen lettek kezelve

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett akkor kérheti, hogy adatkezelését korlátozzák, ha

·         vitatja személyes adatainak pontosságát

·         jogellenes az adatkezelés, az érintett viszont ellenzi az adatainak törlését

·         többé már nincs szüksége az adatkezelőnek az adatokra, azonban az érintett a jogi igényeinek érvényesítéséhez megőrizné

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezelő által kibocsátott személyes adatait széles körben használt formátumban megkapja, amennyiben a személyes adatainak kezelése szerződésen vagy hozzájáruláson alapul, illetve az adatkezelés automatizált.

Automatizált adatkezelés

Az érintettnek joga van arra, hogy őrá ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezeléssel történő döntés hatálya.

 Joga van a panasz benyújtásához a személyes adatok védelmével foglalkozó hivatalhoz

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panaszával vagy panaszaival mindig fordulhat a felügyeleti hatósághoz, amely:

Bovard Adatvédelmi és Szolgáltató Kft.
Telefon: 0670/77-14-132
Cím: 1123 Budapest, Greguss u. 12.
Email: info@bovard.hu

 

Elérhetőség a jogok fenntartására.

A vállalatnál egyedi jogokat kérhet a +36 70 538 6721 telefonszámon vagy e-mailben: INFO@AMANDO.HU vagy levélben a cég székhelyére vagy a levelezési címre:

KAUFMANN s.r.o.

Kurimka 12,

09016 Cernina (Szlovákia)

Ingyenes tájékoztatást nyújtunk az Ön által igényelt összes információról és jogról szóló nyilatkozatról.

 

Mennyi ideig várhat a cégtől érkező válaszra?

A lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül megküldjük Önnek a meghozott intézkedésekkel kapcsolatos megjegyzéseket és lehetséges információkat. Szükség esetén, és tekintettel a kérelmek összetettségére és számára, ezt az időszakot két hónapra meghosszabbíthatjuk. Tájékoztatjuk Önt a meghosszabbításról, beleértve az okokat is.

 

10.    Hogyan utasíthatja vissza a hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához?

 

A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás az önkéntes alapelvre épül. Ez azt jelenti, hogy bármikor fellebbezhet. Nem szeretné folytatni a termékek és szolgáltatások, üzleti partnereink ajánlatait? Sajnáljuk, de tiszteletben tartjuk döntését.

 

Mit tartalmazhat a visszavonás?

·         A fellebező adatait. Kérjük, adja meg nevét és vezetéknevét, lakcímét és születési dátumát, hogy azonosítsuk Önt.

·         A fellebbezőhöz történő fellebbezéshez. Minden ágra fellebbezhet, vagy ha meg akarja adni a kiválasztott ajánlatok küldését, csak azokat adja meg, akiket szeretne, vagy nem kívánja hogy továbbá is kapja az ajánlatokat..

·         Olyan információkat, amelyeket nem kívánja, hogy feldolgozzuk személyes adataival. Ha csak a kiválasztott ajánlatokat szeretné megkapni, kérjük, jelezze, hogy mely ajánlatokat adta meg, hogy képesek legyünk beálítani az Önnel megadott kérését.

·         A kézzel írt aláírás.

 

 

Hogyan tehetek fellebbezést?

A személyes adatok feldolgozás céljából való hozzájárulásának visszavonása írásos formában elküldhető, annak érdekében, hogy megfelelő feljegyzést kaphassunk fellebbezéséről. Ne felejtse el aláírni a fellebbezést.

Írásos nyilatkozat a cég székhelyére vagy levelezési címére

Cím:

KAUFMANN s.r.o.

Kurimka 12,

09016 Cernina

SZLOVÁKIA