Ez az internetes üzlet a szolgáltatások nyújtására, a reklámok személyre szabására, a látogatók analízálására a cooki fájlt használja. Az üzlet használatával ezzel egyetértenek.      

1. Általános rendelkezések

1.1.Ezen általános szerződési feltételek szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, mint az eladó KAUFMANN Ltd., székhelye Kurimka 12, 090 16 Cernina Cégjegyzékszám: 50781090 regisztrálva az Eperjesi kerületi bíróságon, részleg: Ltd., vl.č.34350/P (a továbbiakban: „Eladó”) és a vevő, amely a www.amando.hu kereskedelmi piaci honlapon vásárolni és eladni kíván.

1.2. A szerződő felek megegyeznek abban, hogy a vevő megrendelés elküldése után, egyetért azzal hogy ezek az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) és határozatok vonatkoznak minden megkötött értékesítési szerződésre, amelyet az eladó alkalmaz. Az adásvételi szerződésben megfogalmazott jogi viszony, mindenekelőtt szerződéskötés és reklamáció esetén, érvénybe lép.

1.3.Az ÁSZF szerves részét képezik az adásvételi szerződésnek. Abban az esetben ha az eladó és a vevő olyan adásvételi szerződést köt, amelyben eltérő feltételek, altalános üzletifeltételek és rendelkezések jelennek meg, elsőbbséget élvez az ÁSZF-el szemben.

1.4. A www.amando.hu elektronikus oldalon feltüntetett árucikk, amelyet az eladó kínál, nem garantálja az azonnali elérhetőséget. Ezen esetben lépjen kapcsolatba az oldal fenntartójával.

1.5. Vevőnek tekinthető minden regisztrált természetes vagy jogi személy, amely saját megfontolásból rendelést ad le.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének folyamata

2.1.Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele a szerződésben foglaltak kizárólagos elfogadása, melyett e-mailben, telefonos megrendelés alapján ill. kitöltött űrlap formájában juttatnak el a felek egymáshoz.

2.2 A kizárólagos elfogadásnak értelmezhető a „megrendelés hitelesítése“. Ugyanakkor, kizárólagos elfogadásnak nem értelmezhető a rendszer által automatikusan küldött e-mail. A továbbiakban minden szükséges információt megkap a megrendelését illetően.

2.3. A megrendelés kizárólagos elfogadása tartalmazza az áru adatait, mint az áru megnevezése, kereskedelmi ára, a kiszállítás feltételei, formája és az áru feladásától az átvevéséig eltelt időtartam. Továbbá a levél tartalmazni fogja a kiszállítás helyét és az eladó adatait, vagy egyéb adatokat.

2.4.A vevő köteles 24 órán belül elektronikus levél formájában vagy telefonosan értesíteni a eladót amennyiben a megrendelése törlésre kerül. Ebben az esetben a vevő köteles feltüntetni a nevét, e-mail címét és a megrendelt áru adatait. A megrendelés törlése esetén az eladó nem számláz semmilyen befizetési díjat a vásárlónak. Amennyiben a vásárló már kifizette a vételárat a szerződés kötelezi az eladót a vételár 14 napon belüli visszatérítésére, bankszámlára való átutalással vagy megegyezés alapján.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1 Az eladó köteles:

1. A megrendelés alapján biztonságosan kiszállítani, megfelelően csomagolni és tárolni.

2. Biztosítani, hogy a szállított áruk megfeleljenek az Európai Únió jogszabályainak

3.1 A vásárló számára biztosítani a szükséges leírásokat és nyomtatványokat az áru megérkezésével összhangban a  törvényben előírt módon ( garancialevél, szállítólevél, számla)

3.2. Az eladónak joga van a vásárlót kötelezni az árucikk teljes kereskedelmi árának kifizetésére.

3.3. Az eladónak joga van a rendelés törlésére a készlet kimerítésekor illetve abban az esetben ha az előírt feltételeket nem tudja teljesíteni. A tájékoztatás e-mailben vagy telefonosan történik. Amennyiben a vásárló már kifizette a vételárat a szerződés kötelezi az eladót a vételár 15 napon belüli visszatérítésére, bankszámlára való átutalással vagy megegyezés alapján.

4. A vásárló jogai és kötelezettségei

4.1.A vásárló köteles:

1.    a vásárolt, illetve megrendelt áru átvételére,

2.    az eladónak a megegyezés szerinti lejárati időn belül megfizetni a megállapodás szerinti vételárat, beleértve az áru szállítási költségeit,

3.    az eladó jó piaci hírnevét megkárosítani,

4.    az áru átvételét saját aláírásával, vagy az ezzel megbízott    személy aláírásával igazolni

4.2.a vevőnek joga van a kötelező érvényű megrendelésbe foglalt adatok alapján (az áru mennyisége, minősége és szállítási időpontja), melyet mindkét szerződő fél elfogadott,  az áru leszállítására.

5. Szállítási és fizetési feltételek

5.1.Az áru a kiállított modellek, katalógusok, adatlapok és mintavételek alapján kerülhet eladásra, melyek az eladó internetes boltján vannak feltüntetve, mely www.amando.hu

5.2.. Az eladó köteles a vevő megbízását teljesíteni, és miután az árut a szállítótől vagy az árubeszerzőtől megkapta,  az áru átadásától számított 30 napon belül a vevőnek átadni.

5.3.A vevő köteles az áru azon a helyen átvenni, amelyben az eladóval előzetesen megegyezett. Abban az esetben, ha az eladó az áru átadásával késlekedik, meghosszabbíthatja a szállítási határidőt, amelyre az eladó a vevőnek átvételi elismervényt ad. Abban az esetben, ha a vevő nem fogadja el az árut (megrendelés alapján), az eladó fenntartja magának a jogot, hogy kártérítési igényét a vevőnek benyújtsa. Ha az ügyfél az első szállításkor nem fogadja el az árut, viszont utólag kéri az áru átvételét, köteles az első és az újraküldési költségeket egyaránt megfizetni.

5.4.Az eladó jogosult az áru átvételét igényelni a vevőtől egy korábbi időpontban, mint ahogyan előzetesen megegyeztek.

5.5. Az eladók katalógusaiban, prospektusainkban és egyéb, az eladó e-kereskedelmi weboldalán feltüntetett dokumentumok súlya, mérete és egyéb részletei nem kötelező érvényűek.

5.6. Az áru kiszállítási helye a megrendelés eladó által történő elfogadásakor meghatározott hely, kivéve, ha a felek a vásárlási szerzúdésben másként állapodnak meg.

5.7. Abban az esetben, ha az eladó kézbesíti a megrendelést a vevő számára, a vásárlási szerződésben meghatározott helyen a vevő köteles a megrendelését átvenni, illetve egy megbízott személy által biztosítani az áru átvevését, ha a vevő személyesen nem tud megjelenni. Továbbá, aláírásával köteles hitelesíteni az áru kiszállítását és átvevését. A megrendelés átvevésével megbízott harmadik fél köteles felmutatni a vásárlási szerződés eredetiét, vagy másolatát és egy írásos megbízást. Ha az áru leszállítását meg kell ismételni a vásárló meg nem jelenése miatt, minden ebből adódó további anyagi pótlás a vásárlót terheli. Különösen a kiszállítás díja, mely ezen szerződés második pontjában található. Az áru abban a pillanatban tekinthető kiszállítottnak, amikor a megegyezett időben és helyszínen fizikai személy által (a vásárló személyesen, vagy az általa megbízott személy által) átvételre kerül.

5.8. A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árukat és a csomagolását közvetlenül a szállítás után ellenőrizni. Ha a vevő úgy találja, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikailag sérült, köteles értesíteni a fuvarozót és ellenőrizni az áru állapotát az ő jelenlétében. Ha az árut megsérültnek találják, a vevő köteles nyilvántartást vezetni az áru károsodásának mértékéről és jellegéről, amelynek pontosságát a fuvarozó tanúsítja. Az eladónak átadott írásos nyilvántartás alapján az eladó később az áruk hibájából, az áruk visszatérítéséből, vagy visszafizetendő hibák esetén a vevőnek átadandó árukat is előírhatja.

5.9.A vevőnek joga van kilépni a szerződési megállapodásból abban az esetben, ha az eladó által nem került leszállításra az áru a megadott időn belül. Ebből kifolyólag, az eladó továbbá köteles a vásárló által kifizetett összeget visszatéríteni a szerződés felbontásától számított 14 napon belül arra a bankszámlára, amelyet a vásárló nevez meg.

5.10. Az eladó minden megrendelés esetén elektornikus levélben küldi el a számlát. Ha szükséges a szavatosság feltüntetése, a levelet a csomag tartalmazza.

5.11. A fizetés módja: készpénz átvételkor, fizetés bankszámlára

6. Vételár

6.1. A vevő köteles kifizetni a vásárlói szerződésben és / vagy az eladónak a vételi szerződés megkötésekor fizetett vételárát, beleértve a szállítási költségeket (a továbbiakban: vételár) , melyet megtehet készpénzes fizetéssel az eladó által megszabott forgalmazó helyen, utánvétellel az átvétel helyén melyet kirendelt postai kézbesítő is  végezhet, illetve készpénzmentes átutalással, mely az eladó bankszámlájára érkezik az átutalást követően. Mindezen feltételek a kötelező érvényű megbízás leírásában köttetendők.

6.2. Az eladó fenntartja magának a jogot a vételár megváltoztatására a jogszabályok megváltozása esetén, illetve az árváltozások miatt a gyártók vagy az árubeszállítók között.

6.3.Abban az esetben, ha a vásárló a készpénzmentes átutalás fizetési módját választja, az a nap értendő a fizetés napjának, amikor a teljes vételár átutalásra került.

6.4.A vásárló köteles az eladó teljes vételárának megtérítésére legkésőbb az áru átvételekor. A fizetett összeg a vételi szerződésben meghatározott összeg kell, hogy legyen.

6.5. Ha a vevő a vételi szerződésben tárgyalt áruk vételárát fizeti meg az eladónak, a vevő jogosult a vételi szerződéstől való visszavonásra és a vételár visszafizetésére, csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően.

6.6. Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételár megfizetését megelőzően visszavonja a vételi szerződést, a felek megállapodnak abban, hogy a vételáron kifizetett előleget teljes egészében meg meg kell téríteni azon szerződéses bírság alapján, amelyet a vevő köteles az eladónak fizetni, ha a vételi szerződés másképp nem köttetett.

6.7. Ha a vevő nem fizeti meg az eladónak az átvétel során a teljes vételárat, akkor a felek megállapodnak abban, hogy az eladó jogosult visszavonni a vételi szerződést, és a vételáron fizetett előtörlesztést teljes egészében meg kell téríteni a vevőnek, ha a vételi szerződés másképp nem köttetett.

6.8 Minden leárazás és állomány a készlet erejéig tart, kivéve, ha az adott áru leírásában nincs másképp meghatározva.

7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának megelőzése

7.1.A vásárló az áru fölött tulajdonjogot szerez akkor, ha a teljes vételár kifizetésre került.

7.2.Az áru károsodása akkor ruházódik át a vásárlóra, ha az eladótól átvette az árut.

8. Panasztételi eljárás

8.1 Ez a panasztételi eljárás a KAUFMANN s.r.o.-ban megvásárolt árukra vonatkozik. A termékekre vonatkozó garanciális időtartam 24 hónap, kivéve, ha egy adott termék forgalmazója másként rendelkezik. Attól a naptól lép érvénybe, amikor a vásárló átvette az árut az eladótól.

8.2 Minden, a KAUFMANN s.r.o.-nál vásárolt áru csomagolása tartalmazza az eladási számlát ( eladási okmány) amely egyben garancia dokumentumként is szolgál.

8.3 Az áru átvételekor a vásárló a következőket köteles ellenőrizni:

* hogy megegyezik amegrendelt áruval  (ha olyan áruval egyezik, amelyik nem volt megrendelve, a csomag felnyitása után ne bontsa ki, ne nyissa ki)

*hogy az áru sértetlen állapotban van, vagyis nincs látható károsodás

Az ügyfél köteles azonnal értesíteni a tényekről amint átvette a csomagot és hibát észlelt.

A csomag és annak tartalma nem szenvedhet mechanikai károsodást (mechanikai károsodás alatt olyan sérülés értetendő, amely nem keletkezhet az áru rendeltetésszerű használása folyamán)

8.4 A garancia nem vonatkozik:

-         vevő által okozott mechanikus sérülés, pl. szakadt elemek, elvágás, gondatlanságból okozott sérülés, szándékos sérülés

-         a vevő által okozott hibák használat közben

-         nem megfelelő körülmények miatt okozott sérülések, mint a nem megfelelő hőmérséklet, páratartalom, nem megfelelői kémiai hatás

-          az áru nem megfelelő kezelése és elhanyagolása

-          túlzott teher vagy az általános elvekkel ellentétes felhasználása

-          jogosulatlan személyek nem hozzá értéséből okozott kár (illetéktelen javítás, módosítás)

-          külső befolyások pl. ütés vagy esés következtében

-          természeti erők befolyása

 8.5 A vevő a reklamált árút köteles a fenti feltételekkel a következő címre visszaküldeni:

KAUFMANN s.r.o.
GLS Európa utca 2
1444 GLS Raktár
Magyarország

Utánvétellel küldött árut nem vesszük át. Az árut az internetes áruház CÍMÉRE küldjék. A „csomag küldése címre“ lehetőséget válasszák az internetes áruház címére, a postára történő küldést  nem ajánlunk, ugyanis ebben az esetben postai tárolásra kerül az áru, amely meghosszabbíthatja a visszatérítés időtartamát.

Javasoljuk a küldött áru biztosítását. A vásárló a visszatérítéskor köteles olyan csomagolást használni, amely megvédi az árut az esetleges sérüléstől. A csomag elvesztéséért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal, ez alól nem képez kivételt sem a postai szolgálat, sem pedig a futárszolgálat igénybe vétele.

8.6  Az eladó köteles a visszaküldéstől számított 30 munka napon belűl dönteni a reklamált árúról.Ezen időszak lejárta után a vevőnek joga van a szerződéstől elállnia vagy új termékre cserélni az árút.

8.7 Az eladó köteles a kártérítést végrehajtani a következő módok egyikével:

a) a kijavított áru átadásával,

b) az áru cserélésével,

c)  az áru vételárának megtérítésével,

d) ésszerű engedmények tételével a vételárból,

e) a kártérítés indokolt elutasításával.

8.8 A kártérítés végeredményéről a vásárló a kártérítés végeztével értesítve lesz, telefonon, elektronikus levél által, melynek keretein belül a kártérítést bejelentő igazolvány is elküldésre kerül.

9. Személyi jogok és azok védelme

9.1.A szerződő felek megegyeztek, hogy abban az esetben, ha a vásárló fizikai személy, köteles a születési nevét, az állandó lakhelyét a város postai iránytószámával együtt, születési számát, telefonszámát és e-mail címét megadni.

9.2.A szerződő felek megegyeztek, hogy abban az esetben, ha a vásárló jogi személy, köteles az eladót értesíteni a következő adatokról: a bejegyzett cégnév, a cég székhelyének címe a város postai irányítószámával együtt, vállalati azonosító, telefonszám és e-mail cím.

9.3. A vevő a vásárlási megállapodás aláírásával kijelenti, hogy egyetért az art. § 7 par. 1. sz. 428/2002 Z.z. (a továbbiakban: "ZnOOÚ) alapján azzal, hogy az eladó a személyes adatait feldolgozza és elmentse a saját információs rendszerébe, főként azokat, amelyek a fent említett adatok közé tartoznak, és szükségesek a vásárló és az eladó között létrejövő jogi ügyletekhez. Az eladó köteles a jogi ügyletek végeztével a vásárló feldolgozott adatait biztonságosan eltávolítani.

9.4. A vásárlónak jogában áll és lehetősége van arra, hogy az online áruház internetes oldalán közvetlenül a bejelentkezés után frissítse a személyes adatait.

9.5 A vásárlónak írásos igénylés alapján joga van az eladót kötelezni:

1.    érthető formában a feldolgozás tárgyát képező személyes adatok leírása,

2.    a hibás, hiányos vagy elavult, feldolgozandó személyes adatok kijavítása,

3.    a személyes adatai felszámolása, ha az adatfeldolgozás kimerítette a § 13 par. 1. sz. által előírtakat

10. Kilépés a vételi szerződésből

10.1  Hogyan kell eljárni a szerződésből való elállás esetén? Tekintettel arra, hogy kilépés esetén a szerződés az első pontjától törlődik, a beszállító az eladónak és az eladó a beszállítónak minden tranzakciót visszatérít. Ha a vásárló a szerződéstől való elállás mellett dönt, a következő feltételeket teljesítenie kell:

- kapcsolatba lépni velünk a szerződéstől való elállás kérelmével, melyen továbbá fel kell tünteni a megrendelés azonosítószámát, vezeték-és keresztnevet, a vásárlás idejét és a pénzvisszatérítésre használatos bankszámla számot. 

- ha a vásárló már átvette az árut, a weboldalunkon felüntetett címre vissza kell juttatni, erre a következő feltételek teljesítésével van lehetőség: 
- az áru eredeti csomagolásban kell legyen (sértetlen védőréteggel ellátva) Figyelem!! ezen követelmények teljesítetlensége a szerződéstől való elállás megtagadását vonja magával
- az áru használatlan állapotban kell legyen
- az áru sértetlen kell legyen 
- az áru hiánytalan kell legyen, címkékkel ellátva (szórólapok, ajándéktárgyak stb.) 
-az árut egy kitöltött űrlappal együtt kell elküldeni, melyet a www.amando.hu weboldalon találnak a Csere/visszaküldés menüpont alatt (vagy ITT).

A fogyasztó vásárló köteles az árut teljes dokumentációval együtt, sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban visszaküldeni. Abban az esetben, ha az áru hiányos vagy sérült állapotban kerül visszaküldésre, az eladó a visszatérítendő összegből levonhatja az árun esett kár anyagi megfelelőjét.

A fent említett feltételek teljesítése után minden további nélkül visszautaljuk a vételárat az Ön által megadott bankszámlára az áru fizikai átvevételétől számított 14 napon belül (a helytelenül megadott bankszámla számokért nem vállalunk felelősséget!). 

Az árura megfelelő biztosítást kell kötni, az esetleges elvesztéséért visszaküldés esetén nem vállalunk felelősséget! Utánvétellel küldött árut nem fogadunk el.

11. Záró rendelkezések

11.1.Az eladó fenntartja a vásárlási feltételek megváltoztatásának jogát. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Az általános szerződési feltételek megváltoztatásának írásbeli kötelezettsége teljesül azáltal, hogy az eladó e-kereskedelmi webhelyére kerül.

11.2 Abban az esetben, ha az adás-vételi szerződés írásban köttetik, minden ezzel kapcsolatos változást írsában kell feltünteni.

11.3 Helyváltoztatás esetén a szerződő felek megegyeznek, hogy a felhasználás időtartama ezen ÁSZF 5.7. pontjában jelölt feltételek alapján alakul. A helyváltoztatásról értesítést kell küldeni, melynek feltétele ezen ÁSZF 11.4. pontjában található.

11.4 A szerződő felek megegyeznek, hogy a köztük lévő kapcsolattartás elektronikus levél formájában valósul meg.

11.5 Ezek az általános üzleti feltételek a vevővel szemben vételi szerződés megkötésével válnak hatályossá.

11.6A vásárló a megrendelés elküldésével párhuzamosan kijelenti, hogy ezen Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tudomásul vette és egyetért velük.

12. Az áruház felügyelete:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
Tel. č.: 051/ 7721 597
Fax č.: 051/ 7721 596
E-mail: 
pr@soi.sk

Az áru megrendelésével az amando.hu áruházból megerősítem, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvastam, és egyetértek.